در دنیای آینده همه چیزها، چه بی‌سیم چه باسیم، به یکدیگر متصل خواهند بود.

—کشاورزی، مصرف بهینه انرژی، جمع‌آوری اطلاعات شهری، تحلیل‌های داده بزرگ، فعالیت‌های بین‌المللی و ...

صنعت خرده‌فروشی دیگر مانند گذشته‌اش نخواهد بود .


پژوهش انجام شده در McKinsey نشان می‌دهد، استفاده از IoT در خرده‌فروشی تاثیر اقتصادی

بین ۴۱۰ میلیارد تا ۱۰۲ هزارمیلیارد تا سال ۲۰۲۵، در این صنعت خواهد داشت.

سبد محصولات

فعالیت‌های اصلی ما در آشیان در سه خط اصلی دنبال می‌شود: روشنایی هوشمند، خرده‌فروشی هوشمند و نظارت بر سلامت زیرساخت‌ها. ما همواره در تلاش برای توسعه فناوری‌های پایه برای طراحی محصولات به‌روز و متفاوت و ارائه راهکارهای آزموده شده برای رفع نیازهای مشتریان هستیم.

همکاران و مشتریان ما

  • شرکت مه‌بانگ
  • دانشگاه فردوسی مشهد
  • آراد
  • اریس آرینا
  • شرکت افروغ